Stowarzyszenie Wspierania
Bielskiej Onkologii


REPREZENTUJEMY:

Potrzeby społeczne w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.

Pacjenie, żądaj karty Dilo!
Słowa: „rak” czy „nowotwór” wciąż u większości chorych budzą uzasadnione przerażenie. Jest to bardzo groźna choroba, ale w porę wykryta oraz właściwie leczona, daje duże szanse na szybki powrót do zdrowia. Tylko jak szybko rozpocząć leczenie i dostać się do specjalisty? Odpowiedź to: karta Dilo. Czym jest ta karta i do czego pacjenta uprawnia?

 

Jednym z najważniejszych czynników w walce z nowotworem jest czas. Dzięki karcie Dilo, zwanej także zieloną kartą, pacjent omija kolejki do specjalistycznych poradni, a czas od zdiagnozowania do rozpoczęcia leczenia powinnien wynieść maksymalnie dziewięć tygodni!

Karta Dilo

Karta Dilo, czyli karta diagnostyki i leczenia onkologicznego funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r., została wprowadzona w tzw. Pakiecie onkologicznym, przygotowanym przez ówczesne Ministerstwo Zdrowia. Dzięki niej pacjent ma szybszy dostęp do diagnostyki i terapii onkologicznej. Chory, u którego wykryto nowotwór ma zapewnione natychmiastowe leczenie, a wszystkie konsultacje i badania odbywają się bez oczekiwania w kolejkach. Co najważniejsze karta Dilo jest wydawana nieodpłatnie i jest własnością chorego.

Kto może wydać kartę Dilo i gdzie możemy ją otrzymać?

Kartę Dilo możemy otrzymać w poradni rejonowej. Karta jest formą skierowania, którego pierwsze dwie strony wypełnia lekarz rodzinny przy podejrzeniu nowotworu. Na początku lekarze POZ byli sceptycznie nastawieni i bardzo ostrożni przy wydawaniu kart, ponieważ NFZ zastrzegł sobie, że jeśli wystawią ich zbyt dużo, a podejrzenia raka się nie potwierdzą, to zostaną ukarani. Z czasem lekarze rodzinni dostrzegli pozytywne skutki wystawienia zielonej karty pacjentowi i nie mają obaw związanych z tą procedurą. Przepisy określają, że lekarz rodzinny może wydać kartę, gdy diagnozna nie jest potwierdzona w badaniu histopatologicznym, a klinicznie podejrzewa on nowotwór np. w przypadku gdy wyczuje palcami guzek w piersi lub gdy pacjent bez przyczyny bardzo szybko straci wagę. W ten sposób zwiększa się tzw. Czujność onkologiczna lekarzy POZ, gwarantująca wczesne wykrycie i leczenie nowotworu, co z kolei zwiększa szansę wyleczenia pacjenta.

Co zrobić kiedy Lekarz POZ nie wystawił karty Dilo?

W takim przypadku należy zwrócić się bez skierowania do Poradni Onkologicznej, gdzie po nowelizacji Pakietu Onkologicznego, od dnia 01.07.2017 r. w przypadku podejrzeniea nowotworu istnieje możliwość założenia karty Dilo przez lekarza specjalistę w Poradni Onkologicznej. Przed 1 lipca 2017 r. lekarz specjalista mógł założyć kartę Dilo tylko po potwierdzeniu histopatologicznym nowotworu. W tej sytuacji czas oczekiwania na badania diagnostyczne jest identyczny jak w przypadku założenia zielonej karty przez lekarza POZ.

Wizyta w poradni specjalistycznej

Gdy posiadamy zieloną kartę udajemy się do poradni specjalistycznej w celu umówienia się na pierwszą wizytę. Pamiętajmy, że poradnia musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację pakietu onkologicznego. Na Podbeskidziu badania realizowane są w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Pierwsza wizyta powinna być wyznaczona w terminie do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia się z kartą Dilo. Przez okres czterech tygodni pacjent powinien mieć wykonany panel badań potrzebnych do postawienia diagnozy i ustalenia stopnia zaawansowania choroby, bądź niepotwierdzenia nowotworu.

Badania dzięki zielonej karcie

Badania, które będą mogli wykonać pacjenci dzięki zielonej karcie to: badania krwi, w tym badania hormonów tarczycy, markery nowotworowe PSA (prostata) CEA (jelito grube) itp, RTG klatki piersiowej i innych części kostnych, USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, prostaty, ślinianek, nerek i moczowodów, badanie spirometryczne. Inne badania specjalistyczne dostępne dla pacjentów z zieloną kartą to m.in. mammografia, scyntygrafia komputerowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, biopsje cienko i gruboigłowe, badania endoskopowe, badania histopatologiczne, cystoskopia.

Co w przypadku potwierdzenia nowotworu?

W takim przypadku pacjent zgłasza się na konsylium onkologiczne, gdzie zespół lekarzy, po wspólnej analizie wszystkich badań i zbadaniu pacjenta podejmie decyzje terapeutyczne. Zostanie przedstawiony pacjentowi plan leczenia, jego czasowy przebieg i poszczególne jego etapy, ponieważ leczenie onkologiczne to wieloetapowa terapia. Na konsylium pacjent zapozna się ze swoim Koordynatorem.

Koordynator pacjenta

Zadaniem koordynatora jest towarzyszenie pacjentowi podczas terapii, udzielanie porad dotyczących sposobu życia, odżywiania w czasie leczenia, wspieranie pacjenta w trudnych chwilach. Koordynator ustala i przekazuje informacje dotyczące terminu zgłaszania się pacjenta do poszczególnych oddziałów zgodnie z planem ustalonym na konsylium.

Zakończenie leczenia

Każdy pacjent po zakończeniu leczenia zostaje objęty opieką lekarza specjalisty. Karta Dilo zostaje zamknięta i odesłana do lekarza POZ. W zielonej karcie lekarz rodzinny znajduje informacje dotyczące przebiegu leczenia onkologicznego pacjenta i wskazówki dotyczące dalszej kontroli i obserwacji.

   Środki unijne na modernizację BCO SM

   5 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapadła decyzja o dofinansow...


   Wielki sukces Beskidzkiego Centrum Onkologii

   1 marca 2018r. w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Biel...    Powrót na start
   Copyright: SWBO 2017
   Projekt i wykonanie : MyWebFactory