Stowarzyszenie Wspierania
Bielskiej Onkologii


REPREZENTUJEMY:

Potrzeby społeczne w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.

Środki unijne na modernizację BCO SM
5 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapadła decyzja o dofinansowaniu ze środków unijnych planowanej przez Gminę Bielsko-Biała modernizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. Inwestycja zostanie wsparta kwotą 76 milionów złotych.

5 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapadła decyzja o dofinansowaniu ze środków unijnych planowanej przez Gminę Bielsko-Biała modernizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. Inwestycja zostanie wsparta kwotą 76 milionów złotych.

 To bardzo ważna wiadomość dla pacjentów z Bielska-Białej i naszego regionu. Dofinansowanie zapewni dostęp do wysokiej jakości usług medycznych z zakresu onkologii, a także poprawi ich dostępność poprzez wdrożenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, skoordynowanego i realizowanego w odpowiednich warunkach i czasie. 

Modernizacja BCO SM to największa i najważniejsza inwestycja w zakresie opieki zdrowotnej (całkowita kwota inwestycji wynosi ok. 101 mln zł). Należy podkreślić, że przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe bez udziału środków europejskich. Decyzja Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu rozbudowy i remontu bielskiego szpitala to efekt kilkuletnich działań samorządu Bielska-Białej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę budynku szpitalnego o 5-kondygnacyjny segment, połączenie z istniejącymi budynkami, przebudowę strefy wejściowej budynku głównego czy przebudowę dróg i parkingów wewnętrznych. Łączna powierzchnia użytkowa nowego segmentu to 4 658,96 m2. W przyziemiu znajdować się będą Zakład Terapii Izotopowej oraz pracownia rezonansu magnetycznego. Na parterze zostaną rozlokowane pozostałe pracownie Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, mammografii, TK), pracownia biopsji stereotaktycznej, izba przyjęć wraz z pomieszczeniem rejestracji i statystyki medycznej. Na I p. i II p. mieścić się będą odziały łóżkowe w ramach Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej oraz Ginekologii Onkologicznej. Na III p. zlokalizowany będzie blok operacyjny z 4 salami i salą wybudzeń. Na poddaszu przewidziana jest przestrzeń instalacyjna, która lokalizować będzie urządzenia techniczne obsługujące budynek.

W ramach inwestycji planowane jest zastosowanie rozwiązań OZE (obiekty będą wyposażone w instalację fotowoltaiczną, która spowoduje zmniejszenie energii pobieranej z sieci elektroenergetycznej). Znaczącym elementem projektu, jest zakup wyposażenia i aparatury medycznej. Innowacyjnością na obszarze Subregionu Południowego ma być wprowadzenie metod diagnostycznych i leczniczych opartych na izotopach promieniotwórczych, które pozwolą na weryfikację stanu zdrowia pacjenta na każdym etapie jego leczenia i rozszerzenie możliwości terapeutycznych. Również parametry techniczne pozostałego sprzętu, który jest przewidziany do zakupu w ramach projektu dają możliwość szybszej, dokładniejszej i pogłębionej diagnozy, która ma zasadnicze znaczenie w procesie wykrywania i leczenia chorób onkologicznych.

Źródło: UM Bielsko-Biała

   Wielki sukces Beskidzkiego Centrum Onkologii

   1 marca 2018r. w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Biel...


   List do Ministerstwa Zdrowia

   Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii pisze list do Ministerstwa Zdrowia    Powrót na start
   Copyright: SWBO 2017
   Projekt i wykonanie : MyWebFactory