Stowarzyszenie Wspierania
Bielskiej Onkologii


REPREZENTUJEMY:

Potrzeby społeczne w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie inicjatyw z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej i potrzeb społecznych zmierzających do ochrony i promocji zdrowia poprzez zwalczanie choroby nowotworowej i minimalizowanie jej negatywnych skutków społecznych.


 • Stowarzyszenie w swojej działalności podejmuje inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju BIELSKIEJ ONKOLOGII w szczególności poprzez:
 • reprezentację potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej walki z chorobą nowotworową,
 • propagowanie w społeczeństwie zasad profilaktyki nowotworów wszelkimi dostępnymi środkami i metodami,
 • reprezentowanie pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin oraz dbanie o ich prawa,
 • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki nowotworów,
 • popieranie i inspirowanie działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez badaczy i placówki naukowe przyczyniające się do zwalczania choroby nowotworowej,
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na finansowanie niezbęd-nych remontów i inwestycji w tym zakupu aparatury i sprzętu medycznego,
 • informowanie społeczeństwa o pracach Stowarzyszenia na rzecz rozwoju BIELSKIEJ ONKOLOGII.

  Ludzie

  Eugeniusz Osika - Prezes
  Piotr Zdunek - Wiceprezes
  Jolanta Różańska - Skarbnik
  Ewa Chudyba - Członek
  Grzegorz Tomasz...


  Historia

  Stowarzyszenie powstało 21 września 2011 roku na fali kilkuletnich poważnych rozważań polityków miasta Bielska-Białej i ...


   Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologiii

   ul. Piłsudskiego 7, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

     33 812 42 18

     e.osika@emaro.com.pl


    Powrót na start
   Copyright: SWBO 2017
   Projekt i wykonanie : MyWebFactory